Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Travsportens etiska plattform


Travsporten ska vara fri från kränkande behandling. Ingen ska känna sig kränkt, mobbad eller utestängd. Därför har sporten en etisk plattform som vi kallar En trovärdig travsport (länk: https://www.travsport.se/artikel/en_trovardig_travsport). I En trovärdig travsport finns alla travsportens policyer samlade och där tydliggörs vad travsporten står för och vi visar att vi tar avstånd från vissa typer av beteenden. De policyer som ingår är:
• Policy mot trakasserier i travsporten
• Råd vid hot i travsporten
• Policy mot sexuella övergrepp i travsporten
• Policy mot diskriminering i travsporten
• Policy mot dopning i travsporten
• Hästnäringens klimatpolicy
• Vår hästhållningspolicy i travsporten
• Travtränarnas Vårt sätt

Besök gärna den etiska plattformen på https://travsport.se/artikel/etisk_plattform


Har man blivit utsatt för något kan det ibland kännas enklare att vända sig till en oberoende person. Det kan man även göra anonymt. Om du eller någon du känner blir utsatt för någon form av oönskat beteende eller har frågor kring någon av ovan nämnda policyer har Svensk Travsport två kontaktpersoner. Dessa är vår ungdomsansvariga Lisa Persson (070-527 22 52, lisa.persson@travsport.se) och vår förbundsjurist Göran Wahlman (070-527 20 32, goran.wahlman@travsport.se).


info@orebrotravet.se