Att äga häst

Travporten är en fantastiskt sport på många sätt. Alla kan vara med, ung som gammal, man som kvinna. Travsporten har plats för alla, alla har möljlighet att hitta sitt sätt att hålla på med travsport och hästar. Kanske äga och träna själv eller tillsammans med kompisar. 


Svensk Travsport - en fantastisk sport för alla

137549
Alla möjligheter finns! För en del är kontakten med hästen, tävlingsnerven eller kanske bara träna travhäst som sysselsättning det viktigaste. Alla kan vara med i travsporten på det sätt som man önskar.

Här vill vi ge lite inblick i hur det fungerar och vad olika saker kostar. Funderar du på att skaffa travhäst, kanske gå en licenskurs eller har du bara frågor om och kring travsporten. Hittar du inte det du letar här är du självklart välkommen att kontakta Örebrotravets sekretariat på telefonnummer 019-20 88 00.

Örebrotravets sportchef är också hästägaransvarig och hjälper gärna till med frågor kring att äga häst.
Han heter Björn Andersson och nås på 019-20 88 01, 070-380 88 01 eller mail: bjorn.andersson@orebro.travsport.se 

137548

En sport för alla åldrar

Trav - en sport för alla åldrar och tillfällen. Örebro/Linde Travskola erbjuder kurser, utbildningar och upplevelser för barn, ungdomar och vuxna.

Örebro/Linde ponnytravsällskap är vår ponnytravklubb som du kan bli medlem i när du har ponnylicens.

 


Att köpa travhäst

Man bör vara noggrann när man köper häst. När det gäller själva hästen är det mycket som bör kollas innan ett köp genomförs. Det bästa tipset är helt enkelt att ta hjälp av någon, en a-tränare eller annan erfaren person som man har förtroende för.

Har man ingen sådan har vi följande tips att ge:

 • Är du nybörjare rekommenderar vi att man köper en starthäst, d v s en häst som redan startat och så att säga är en färdig tävlingshäst. Tänk dock på att jämfört med t ex ridhästar blir travhästar betydligt "gamla" tidigare.
 • Räkna på vad det kostar varje månad i fasta kostnader, lägg sedan till en del för oförutsedda utgifter, som t ex veterinärkostnader. Tänk också på att det kostar att tävla. Resekostnader, gästboxhyror, uppsittningsvgifter osv. måste betalas, även om det inte blir några prispengar.
 • Begär ett aktuellt friskintyg, finns inget sådant får du diskutera med säljaren om du eller han står för kostnaden för att ordna ett.
 • Kolla om möjligt upp tidigare starter i t ex lopparkivet (www.atg.se), och/eller kontakta tidigare tränare/körsvenner för att få en så bra bild kring hästen som möjligt.
 • Kontakta gärna din lokala hästägarförening eller hästägaransvarige på travbanan för tips och råd.

Att köpa häst…tillsammans

Många väljer att äga eller träna en travhäst tillsammans med andra. Då delar man på kostnaderna och intäkterna. Det är inte fel att tala om ”delad glädje är dubbel glädje”. Det kan man göra på många sätt. Ett sätt är att bilda ett bolag vilket många gånger förenklar om det är många delägare. Det finns flera olika bolagsformer med olika för- respektive nackdelar. Här kan banans hästägaransvarige hjälpa till med råd och tips. LRF Konsult är annars väldigt kunniga när det gäller bolag kring travhästar. Det finns ett flertal olika bolag/hemsidor som säljer andelar i travhästar. Ett tips är att kolla med referenser innan köp för att bilda sig en uppfattning. Ofta finns det kännedom på travbanorna om vilka som är seriösa och pålitliga. Många gånger har a-tränare hästar till salu i andelar, kolla gärna deras hemsidor eller prata med hästägaransvarige på banan.


137551

Hästägaransvarig

På varje travbana ska det finnas en hästägaransvarig. Denne är utsedd av travbanan. Den hästägaransvarige ska kunna hjälpa och ge råd och tips till dem som funderar på att köpa travhäst eller till de som redan gjort det. Förutom banans hästägaransvarige finns den lokala Hästägarföreningen som man kan kontakta och ställa frågor till. Det kostar som regel ett par hundra kronor/år att vara medlem i Hästägareföreningen. Deras hemsida hittar du här: www.orebrohastagareforening.se

På Örebrotravet är det Robin Thörn (även sportchef)
som är hästägaransvarig. Han nås på telefon: 019-20 88 18 eller mail: robin.thorn@orebro.travsport.se 


A-träning

A-tränare, eller proffstränare som det också kallas, tar emot andras hästar för träning och tävling. En A-tränare har genomgått gedigen utbildning och har i många fall stor erfarenhet av att träna travhäst. För att få bli a-tränare krävs, förutom genomgången utbildning, att såväl Svensk Travsport som hemmabanan godkänner vederbörande.

Ägaren betalar överenskommet belopp och överlåter därmed ansvaret för träning och tävling. En a-tränare kan ha många hästar i träning åt många olika ägare, men tränaren är ansvarig att hästen sköts och tränas i enlighet med dels gällande regler, dels i enlighet med vad som överenskommet med ägaren. Tränaren är också ansvarig för att sköta anmälningar till tävlingar, (ägare kan inte själv anmäla en häst till tävling). Dock bör en dialog alltid finnas mellan ägare och tränare när det gäller t ex insatslopp där ägaren betalar insats lång tid innan själva loppets genomförande.

Det finns över 400 a-tränare i Sverige och för närvarande är det 17 A-tränare på Örebrotravet. Alla tränare har sin filosofi och sitt upplägg. Var inte rädd för att ta kontakt med en a-tränare om du vill ha hjälp att hitta häst. I de allra flesta fall kan a-tränarna hjälpa till utan kostnad och leta reda på eller besikta en häst om de får den i träning.

Några tips för dig som vill lämna din häst i A-träning:

 • Prata med den A-tränare du har tänkt lämna din häst till och kom överens om månadsavgiften och vad som ingår i den.
 • Kom överens om hur och på vilket sätt du ska få information om din häst. Många gånger sker denna kontakt i stor utsträckning med hästens skötare men det är olika mellan tränare.
 • Kräv att tränaren (eller skötaren) tar kontakt med dig innan t ex veterinära ingrepp eller andra extra utgifter som kan tillkomma. Akuta ingrepp som inte medger detta undantas naturligtvis.
 • Gör klart med tränaren vad du förväntar dig av honom och om vad du vill vara med och bestämma om. Här skiljer väldigt mycket mellan olika tränare och det är bra att göra klart det i ett tidigt skede. Tränaren, särskilt de med många hästar i träning, kan inte alltid starta där ägare önskar, vilket man som ägare måste ha förståelse för.
 • A-tränare å sin sida bör också meddela ägaren om det hänt något med hästen som påverkar tävling och/eller träning.

B-träning

Om möjligt kan man välja att träna sin häst själv eller, om den ägs av flera personer, låta någon av delägarna att göra det. Det kallas att vara B-tränare eller amatör. För att få träna häst krävs genomgången utbildning, s.k. B-licenskurs. 137550Kursen omfattar såväl praktiskt som teoretiskt prov. Kursen arrangeras av din hemmabana och kostar (2018) 1.100:-. Som regel arrangeras B-licenskurser minst en gång/år på varje bana. Kontakta sekretariatet om du är intresserad av att gå en B-licenskurs eller vill veta mer. B-licenskursen är ingen nybörjarkurs utan man bör ha viss erfarenhet och/eller utbildning innan. Nybörjarkurser arrangeras av banans travskolor, travskolans kontaktperson på Örebrotravet är Lena Thybeck, 070-555 82 02.

Person som genomgått och blivit godkänd på B-licenskurs har rätt att ta ut B-tränarlicens. Sådan licens ansöker man om på hemmabanan. Årskostnad är ca 3000:- inkl försäkring och moms. Försäkringen är omfattande och inkluderar såväl skador på dig själv som tredje part, dock ej din egen häst. (Den kan försäkras separat.). Vill du veta mer om försäkringar kan du kontakta sekretariatet eller läsa om på https://travsport.se/.

Har man B-licens får man träna hästar som ägs av en själv eller nära anhörig. Övriga bestämmelser kan fås av sekretariatet eller laddas ner på https://travsport.se/. B-licensinnehavare ansvarar på samma sätt som en A-tränare att hästen sköts på ett bra sätt och står uppstallad i ett stall som uppfyller dagens krav på storlek och miljö. Banan har rätt och skyldighet att besöka och besikta uppstallningsplatser för samtliga licensinnehavare.

Som B-tränare tillkommer ofta en avgift för att få träna på banan under dess öppettider. Förutom själva banan ingår duschmöjligheter för hästen samt i regel särskilda utselningsplatser. Kontakta din hemmabana för att få veta vad som gäller på just din hemmabana. Alla utövare som nyttjar banans anläggning är skyldig att städa efter sig, lämna den som du vill att den ska vara när du kommer.

På de flesta banor finns en särskild förening som arbetar för b-tränarnas intressen en s.k. amatörklubb. På Örebrotravet heter den Ötak och deras hemsida är: www.otak.se

153005


Prispengar

I alla totolopp (d v s lopp med spel) utgår det prispengar. Vilka prispengar som gäller i respektive lopp står i propositionerna. Där står alla förutsättningar för varje lopp, vilka som får delta och hur stora prispengarna är. Är förstapriset 25 000:- eller lägre är det prispengar till sex hästar om det startar nio hästar eller färre, startar 10-12 hästar är det prispengar till de sju bästa hästarna och om det är 13 eller fler hästar till start utgår det prispengar till de åtta bäst placerade hästarna. Är förstapriset högre än 25 000:- är det en häst färre i varje kategori som får prispengar.Totalt betalas det ut närmare en miljard varje år, i prispengar och premier.


Kostnader för att träna…och starta

Förutom kostnader för själva hästen, som mat och utrustning tillkommer det en del för träning och tävling. Att träna på själva travbanan på Örebrotravet och dess område kräver att man löser en anläggningsavgift (se separat stycke nedan). I avgiften ingår förutom att man får träna på banan när den är öppen, (öppettiderna finns i travprogrammet och på hemsidan) även att man får duscha och sela ut sin häst på angivna ställen. Är du osäker kontakta sekretarietat. Det åligger den aktive att själv städa och stänga dörrar efter sig. Den som betalar serviceavgift får även travprogrammet hemskickat inför varje tävlingsdag. Vid start tillkommer anmälningsavgift (80:- vid internetanmälan) samt gästboxhyra (varierar mellan banorna, f n 280:- på Örebrotravet). Priser exkl moms. Dessutom ska kusken, om man hyr in en sån, ha en uppsittningsavgift på 100-200:- samt vanligtvis 10% av insprungna pengar.


Travbanans Service

Travbanans huvuduppgift är att arrangera travtävlingar. Men förutom det handlar det till stor del om att serva och hjälpa hästägare och tränare. Banan har personal som sköter banorna på området. Även under kvällar och nätter för att säkerställa att banan inte fryser ihop och blir för hård. Banans personal sköter även stallarna på området samt tillhörande dusch och övriga utrymmen. Travbanan är också ansvarig för att kontrollera att licensinnehavare följer svensk travsports reglemente.
Travbanans sekretariat ska man vända t ex sig till om man:

 • har frågor kring banan eller sporten
 • vill ha hästägarekort
 • ska registrera vaccineringar (varje häst måste vara vaccinerad för att få starta)
 • vill lösa serviceavgift eller ansöka om licens
 • vill prenumerera på travprogram
 • vill gå licenskurs

Sportkontoret kan också ordna blanketter för exempelvis hästägarskifte, försäkringsärenden samt bistå vid många andra ärenden kring travsporten.

Äger man travhäst har man rätt till hästägarekort som gäller på stall- och publikplats på hemmabanan samt på alla övriga travbanor. Normalt får man två kort/hästägarekonstellation. För fullständiga regler kontakta travbanans sekretariat.


Anläggningsavgift

För att få träna på travbanans område ska man betala anläggningsavgift. Avgiften bestäms varje år av sällskapets styrelse. För 2021 gäller nedanstående:

Anläggningsavgift ska betalas av alla som utnyttjar Örebrotravets anläggning. Alternativt kan man betala 150 kr/tillfälle.

I avgiften ingår:

 • Möjlighet att utnyttja banans olika träningsanläggningar. Banbelysningen är tänd tisdagar fram till kl 20.00 under vinterhalvåret.
 • Rakbana med belysning - öppen sju dagar i veckan.
 • Tillgång till hästdusch, varmvatten, omklädningsrum på baksidan av stallfiket (Pernillas Kök), separat omklädningsrum för damer (samma byggnad som Örebro Hästsport).
 • Box/utselningsplats får disponeras i mån av tillgång i gäststall 10, box 11-32. Vid kvällstävlingar är boxarna 22-32 stängda hela dagen. Boxarna 11-21 stängs kl 12:00 tävlingsdagen. Vid lunchtävlingar och helgtävlingar stängs samtliga boxar kl 12:00 dag före tävlingsdag.
 • . Undantag kan förekomma. OBS! Det åligger tränaren att rengöra efter sin häst, släcka lamporna och stänga dörrarna. Skottkärra ska tömmas vid anvisad plats och redskap ska återlämnas. Avfallscontainers får endast nyttjas av tränare som hyr permanentstallar på banan. Vid frågor ring Fredrik Adolfsson 070-517 39 38.
 • Rättighet att utan extra kostnad nyttja Fornabodas anläggning i Lindesberg.
 • Rätt att deltaga i provlopp utan kostnad (utan anläggningsavgift 150 kr/gång) (B-tränarföreningen debiterar en avgift för i deras regi arrangerade provlopp.)
 • Travprogram översändes till ordinarie tävlingar.
 • Avgiften är reglerad beroende på hur många hästar man tränar (moms tillkommer) 1-4 hästar: 1 450 kr/år 5-8 hästar: 2 700 kr / år 9 hästar och fler: 5 200 kr/år Avgiften dras på ST´s avräkning (debiteras på mars månads avräkning).

Eventuella ändringar meddelas på hemsidan: www.orebrotravet.se
Serviceavtal kan också tecknas av den som inte tillhör Örebroräjongen.


Försäkringar, skatter och moms

Som det mesta i övriga samhället är nästan alla kostnader i travsporten belagd med moms. Det är moms på alla avgifter och på prispengarna. Dock är möjligheterna stora att få tillbaka erlagd moms under året. Kontakta travbanans hästägaransvarige för att få råd eller hjälp. I b-licensavgiften ingår försäkringen. Det innebär att du, din utrustning och ev skada på tredje part är försäkrad i nästan alla fall, såväl träning som tävling. Din egen häst måste dock försäkras separat om så önskas. För mer info kring försäkringar kan man vända sig till travbanan och/eller Svensk Travsport. Om travhästen går med förlust kan ofta förlustavdraget kvittas mot en vinst senare. För mer info kontakta travbanan.

Välkommen till travsporten på allvar!


info@orebrotravet.se