Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Våra rutiner för tävling


Alkotest | Skall göras av tävlingsdagens samtliga aktuella körsvenner/ryttare. Alkoholtesten sker på inskrivningen senast 60 minuter före tävlingsdagens första uppsittning.

Bestraffningar | Meddelas till berörda körsvenner/tränare muntligt av måldomarnämnden eller via inskrivningen. Bestraffning finns även noterat på resultatlistan.

Bevakning av stallområdet | Sker alltid Inför V75-tävlingar. Stallområdet står då under förordnad vaktbevakning natten före tävlingarna.

Boxlistor | Delas ut av vakt vid passage in till stallområdet. Finns även anslagna på inskrivingen.

Defilering | Defilering till lopp 1 sker 6 minuter före start, därefter ropas det ut i högtalarna på stallbacken efter respektive lopp till kommande lopp när defileringen är. Samling till defilering sker på innerplan (även om man kommer sent till defilering), defilering sker i bakvarv och därefter görs provstart.

Diskvalifikation | Offentliggöres dels via högtalarna av bandomarnämnden och anges också på oddstavlan vid målrakan, där hästens odds ersätts av streck, samt på informationstavlorna vid mål och 500m före mål.

Dopingprov | Sker i provtagningsstallet vid gäststall 1.

Förhörsrummet | Finns på inskrivningen.

Gästboxar | Är rengjorda, kontrollerade och därefter plomberade med s k buntband. Om Du av ett eller annat skäl inte vill acceptera den box Du blivit tilldelad - anmäl detta till inskrivningen innan Du tar den i bruk. Har Du väl ställt in hästen i boxen har Du också accepterat densamma. Det är absolut förbjudet att använda fler boxar eller annan box än tilldelad utan att det godkänts av inskrivningen. Överträdelse beivras.
All form av medicinering i gäststallarna är förbjuden.

Hovslagare | Jourhavande hovslagare finns i smedjan bredvid Kliniken. Tel 070-600 86 25

Icke startande häst | Kan tränas på tävlingsbanan fram till första loppets defilering. Sådan häst skall anmälas till inskrivningen och utrustas med gul/grön nummerbricka.

Identifiering | Personalen söker upp häst vid tilldelad boxplats.

Körsvensrummet | Ligger i samma byggnad som travshopen Odenkvarn. I körsvensrummet äger körsvenner som kör lopp aktuell tävlingsdag rätt att vara.

Materialfel | 600 från mål (vid infarten till tävlingsbanan) finns materialfelsbod där materialfel åtgärdas under överinseende av ekipagekontrollant.

Montévåg | Är placerad på inskrivningen. Utvägning skall ske omedelbart efter loppet.

Nummertecken | Avhämtas på inskrivningen.

Omklädningsrum | för herrar finns på baksidan av stallcaféet intill kiosken. Damernas omklädningsrum är beläget på gaveln av travshopen Odenkvarn.

Provstart med startbil | Provstarter bakom bilen sker alltid 1 timme före första start. Extra provstart körs vid behov vid andra tidpunkter och aviseras då i programmet och/eller på inskrivningen. Startbilen kör, efter samling, inför den första provstarten ett drygt varv i lugnt tempo för att sedan släppa vid startplatsen på upploppsrakan. Därefter en “vanlig” kort start. För båda bilprovstarterna gäller samling vid 500-metersmarkeringen och start vid 2140. Under pågående bilprovstart får endast i bilprovstart deltagande ekipage uppehålla sig på tävlingsbanan. Övriga hänvisas till defileringsvolten på innerplanen. Örebrotravets startbil har rak vinge.

Skoinformation | Lämnas till inskrivningen senast 15 minuter för första loppets start.  Informationen lämnas muntligt till inskrivningen eller per telefon 019-20 88 24. Barfotaförbud gäller under perioden december-februari och under den perioden behöver ingen information lämnas. Om särskilda skäl kräver detta får tränare fram till defilering byta från barfota till skor. Att byta från skor till barfota är ej tillåtet efter ovan nämnda klockslag. Underlåtenhet att lämna information, liksom felaktig information, medför påföljd

Tillresande/Övernattning | Ankomst dag före tävlingsdag med häst måste meddelas sportkontoret minst 2 vardagar före.

Veterinär | Veterinärens rum är ovanpå herrarnas omklädningsrum (stallcaféet)

Vid olycksfall | Ambulans står uppställd mellan stallcaféet och körsvensrummet. Vid olycksfall med häst ring veterinären 073-833 71 32.

Värma vid prisceremoni | Och intervjuer sker i vinnarcirkeln på publikplats. Vid prisceremoni är värmning endast tillåten i rätvarv i de två innersta spåren.


info@orebrotravet.se