Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Årskort 2023

I vår allt snabbare digitaliserade värld så kommer det att ske ganska stora förändringar när det gäller alla typer av inträdeskort som tidigare använts på svenska travbanor.


Se nedan beskrivningar från Svensk Travsport angående inträdeskorten och banprogrammen. I slutet av denna text så kommer vi tydliggöra vad som ni alla måste göra eller ta ställning till.

Svensk Travsports Årskort

Information om det nya gemensamma årskortet som kommer utfärdas och hanteras av Svensk Travsport.

Kortet kommer att ersätta alla centralt utfärdade frikort som finns ute i landet och syftet med kortet är:
- att få ett gemensamt kort, med ett enkelt regelverk - som både fungerar digitalt och fysiskt och bidrar till travsportens säkerhet- och skalskydd.
- att göra det enklare för banorna med ett kort, rensar bort alla andra centrala kort.
- att vi får en korrekt publikräkning.

Svensk Travsports Årskort 2022
• Berättigar till fri entré till publikplats och stallbacken + en vän.
• Gäller alla banor i Sverige året runt.
• Gäller kalenderår (man får/ansöker om ett nytt varje år)
• Gäller alla tävlingsdagar utom STL-dagar samt ”Sommaronsdagar” då en bana tävlar + några fler. (detaljerna inte klara ännu)
• Svensk Travsports Årskort 2022 går INTE att köpa.
• Gratis om man väljer att få det digitalt, vill man hade tryckt på ett plastkort kommer det kosta 29 kr.

Vilka kommer kunna få kortet?

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2021/december/nu-kan-du-hamta-ut-ditt-arskort-for-2022/


Anställda på travbanor (inkl. funktionärer)/styrelseledamöter i travsällskap/anställda hos A-tränare
Kontakta din bana och kontrollera att de lagt in dig i systemet. A-tränare rapporterar sina anställda till hemmabanan

Styrelseledamöter i riksstyrelserna för BAS-organisationerna
Kontakta din ordförande för att säkerställa att en lista över ledamöterna är skickade till Svensk Travsport

Juridiska personer utan bolagsrepresentant med användarkonto
Antingen kan du skicka in en fullmakt för bolagsrepresentant eller skicka in ansökningsblanketten om årskort för juridisk person. Båda blanketterna finns nedan.

Hedersmedlemmar

Fyll i blanketten nedan och skicka in till vår kundtjänst.Företrädare/registrerade ägare för respektive häst har rätt till ett kort.

Hur ansökan går till?
https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2021/december/nu-kan-du-hamta-ut-ditt-arskort-for-2022/

Örebrotravets årskort 


• Årskortet som gäller på Örebrotravet och Fornaboda.

Årskort 500:-
- Ger inträde till publikplats samtliga tävlingdagar 2023. Gäller även till Fornaboda.
Diverse erbjudanden kommer att vara kopplade till kortet.

För beställning kontakta Örebrotravet på telefon 019-20 88 00 eller mail: info@orebrotravet.se. Går även att köpa på sportkontoret dagtid och hos entrévärdinnorna på tävlingsdagar.

 


info@orebrotravet.se