Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Årskort och banprogram 2021

I vår allt snabbare digitaliserade värld så kommer det att ske ganska stora förändringar när det gäller alla typer av inträdeskort som tidigare använts på svenska travbanor samt med de tryckta programmen.


Se nedan beskrivningar från Svensk Travsport angående inträdeskorten och banprogrammen. I slutet av denna text så kommer vi tydliggöra vad som ni alla måste göra eller ta ställning till.

Svensk Travsports Årskort och Banprogram

Information om det nya gemensamma årskortet som kommer utfärdas och hanteras av Svensk Travsport.

Kortet kommer att ersätta alla centralt utfärdade frikort som finns ute i landet och syftet med kortet är:
- att få ett gemensamt kort, med ett enkelt regelverk - som både fungerar digitalt och fysiskt och bidrar till travsportens säkerhet- och skalskydd.
- att göra det enklare för banorna med ett kort, rensar bort alla andra centrala kort.
- att vi får en korrekt publikräkning.

Svensk Travsports Årskort 2021
• Berättigar till fri entré till publikplats och stallbacken + en vän.
• Gäller alla banor i Sverige året runt.
• Gäller kalenderår (man får/ansöker om ett nytt varje år)
• Gäller alla tävlingsdagar utom STL-dagar samt ”Sommaronsdagar” då en bana tävlar + några fler. (detaljerna inte klara ännu)
• Svensk Travsports Årskort 2021 går INTE att köpa.
• Gratis om man väljer att få det digitalt, vill man hade tryckt på ett plastkort kommer det kosta 49 kr.

Vilka kommer kunna få kortet?

• Hästägare
- Företrädare/registrerade ägare för respektive häst har rätt till ett kort.
- Hästen behöver vara i startbar ålder 2-14 år och uppsatt på träningslistan vid ansökan.
- Är man delägare, men inte registrerad i sportsystemet krävs ägarskifte för att kunna få kortet.
- Detsamma gäller ex. Easy KB etc. Varje delägare på en häst måste registreras hos oss för att kunna få kortet.
- Max 1 företrädare + 19 delägare/häst. Är man fler, får de själva välja vilka som ska stå på hästen och kunna få kortet.
- Juridiska personer, företrädare, finns det fler bolagsmän krävs registrering/ägarskifte av dessa.

• Uppfödare
- Företrädare/registrerade deluppfödare för resp. häst har rätt till ett kort.
- Hästen behöver vara i startbar ålder 2-14 år och uppsatt på träningslistan vid ansökan.

• Aktiva licensinnehavare
- A och B-tränare, kuskar, ryttare och ponny.
- Aktuell svensk licens (utländska licenser behöver hanteras av resp. bana för inträde)

• Personal och funktionärer på bana och ST
- Respektive bana anger vilka som är personal och funktionär i sportsystemet.
- Personal: För att få kortet behöver de vara anställda på minst 75%.
- Funktionärer: tävlingsfunktionärer, huvudfunktionärer.

• Anställda hos A-tränare
- Tränare uppmanas att uppdatera sin lista inför årsskiftet, via kontakt med sin egen hemmabana – skapar kontroll att det verkligen är anställda/hästskötare. Banan har i uppgift att kontrollera att detta är rimligt.

• ”Hedersmedlemmar”
- Dessa får ansöka om ett årskort till ST (banor kan hänvisa dessa till oss).
- Ansökan görs via en digital blankett.
Kriterier för ”hedersmedlemmar”:
- 10 år som innehavare av A-licens, bakåt i tiden.
- Travsportens utsedda hedersmedlemmar.
- 10 år som VD eller Sportchef på travbana.
- En större insats för travsporten (kriterier kommer tas fram)
Utgångspunkten är att alla behöver ge sig till känna för att få detta kort. Då får vi en kontroll över dessa samt att vi också får uppdaterade kontaktuppgifter minst en gång/år.

Hur ansökan går till?
Just nu behöver ni inte göra någonting och det är bara att invänta mer instruktioner från ST vid ett senare tillfälle.

Banprogram

Följande har beslutats:
- Tryckta banprogram kommer som grund enbart levereras till travbanan. Travsällskapen kan skicka ut programmet (mot en ökad kostnad) till prenumeranter och övriga intressenter (men tänk på distributionstiderna).
- Samtliga aktiva skall få ett sms/mail med länk till banprogrammet
- Subventioneringen som svensk travsport via ST har stått för i samband med distributionen till aktiva, hästägare och uppfödare är minskad med 73%.
- Programmen skall publiceras som pdf på travsport.se. Ambitionen är att ta fram en uppdaterad version med utskriftsläge och bättre läsbarhet.

Vad betyder detta just nu för just dig?

• Årskortet. Avvakta mer information från ST.
o Vi skickar ut denna uppdatering nu så att ni inte sitter och väntar på att ert vanliga inträdeskort ska dyka upp i posten
o Klisterlappar för 2021 kommer inte skickas ut, utan nuvarande kort med 2020 kommer fortsatt gälla tom den 31/12 2021.
o Örebro Travsällskaps medlems-, supporter- och VIP-kort för 2021 kommer inte skickas ut, utan nuvarande kort med 2020 kommer fortsatt gälla tom den 31/12 2021.Mer detaljerad information kommer.
o Det nya årskortet kommer preliminärt lanseras i slutet av första kvartalet 2021.


• Banprogram. Två val.
o Om du som tidigare har prenumererat på programmen väljer att ta emot och läsa programmen bara i digitalt format framöver, behöver du inte göra någonting. Länk till programmet skickas med sms. Kontrollera gärna med Örebrotravet så vi har ditt mobilnummer.
o Om du som tidigare har prenumererat på programmen vill fortsätta att få de hemskickade i brevlådan, så kommer det att kosta Örebro 499 kr/år Lindesberg 200 kr/år. Om ni vill göra detta, så ta kontakt med oss på info@orebrotravet.se helst innan den 27/12, 2020. Notera att vi inte kan garantera att programmen anländer i god tid innan tävlingsdagen.
o OBSERVERA att gratis program kommer finnas tillgängliga på banan när det är öppet för tävling (och på Sportkontoret vardagar 8-12.00).

Vi vet att det ofta tar tid innan man vänjer sig vid förändringar och vi tackar för er förståelse för detta. Hör gärna av er om ni har några frågor.


info@orebrotravet.se