Licensutbildningar


B-tränarlicensutbildning

För att få anmäla travhäst till tävling krävs att hästen har en ansvarig och licensierad tränare. B-tränarlicensutbildningen ger blivande b-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna travhäst för travtävlingar, arrangerade av travsällskap anslutna till Svensk Travsport, så kallade offentliga tävlingar.

Innehåll och kursupplägg
Kursen är en webbutbildning med en del praktiska moment. Du ska vid minst tre skilda tillfällen köra häst på travbanans område. En av de tre gångerna kan ingå som en del i examinationen.

Efter avslutad kurs ska du ha god kännedom om travsporten och om tävlingsreglementet för Svensk travsport. Handhavande av häst i travträning och rutiner under en tävlingsdag ingår också. Dessutom ska du vara införstådd med hur man tar hand om sin häst på ett djurskyddsmässigt säkert sätt.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om b-tränarlicens vid ditt travsällskap. För att bli godkänd krävs att du klarat både det skriftliga och det praktiska provet.

Behörighetskrav
För att få gå kursen krävs att du har goda kunskaper i hästhållning, kan sela ut och köra en travhäst i angivet motionstempo på travbanan. Du kan gå kursen från och med det år du fyller 16. Licens kan lösas vid 18 års ålder. 

Kursort: Örebrotravet
Kursledare: Lena Thybeck 076-551 90 19
Kostnad: Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens Folkhögskola och kostar därför endast 900 kr för dig som deltagare.
Frågor och anmälan till: barbro.lindell@orebro.travsport.se eller 019-20 88 00
Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport, Örebrotravet och Fornaboda.

Alla nya tränarlicenser får gratis anläggningsavgift första året.

 

Kör- och montékurs

Från det år du fyller 16 kan får du delta som körsven eller montéryttare i tävlingslopp.
Funderar du på, eller har bestämt dig, för att börja köra/rida tävlingslopp måste du först genomgå en kurs för kör- respektive montélicens. En sådan kurs innehåller såväl teori som praktik. Teorin består främst av utbildning i tävlingsreglementet. Praktiken innehåller ca 15 provlopp.

Du måste ha viss erfarenhet före en körkurs, bl a under en längre tid regelbundet kört snabbjobb på tävlingsbana. Motsvarande krav gäller innan du börjar montékursen.
Dessutom måste du naturligtvis ha regelbunden tillgång till, för kursen lämplig, travhäst i tävlingsbar ålder som varit inkvalad någon gång under sitt liv. 

Är du osäker på om du uppfyller kraven, hör gärna av dig till samordnare Barbro Lindell 019-20 88 13.

Nästa kursstart är måndag 4 september 2023 kl 18:00 (teori i körsvensrummet ). Fystest för de som ska montélicens kl 17.00.
Kursen fortsätter på onsdagar med början 6 september (teori och körning).
Senaste anmälningsdag: måndag 28 augusti.
Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens Folkhögskola och kostar därför endast 1.700 kr.
Frågor och anmälan till: barbro.lindell@orebro.travsport.se eller 019-20 88 00

Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport, Örebrotravet och Fornaboda.


info@orebrotravet.se