Örebrotravets historik


1950-talet:

Örebro Bergslagens Travsällskap grundades 1947 (sedan Västerås tackat nej till en travbana) och de första åren tävlades på Ekängs travbana på gamla flygfältet i Örebro.

Söndag 11 juli 1954 invigdes den nya travbanan i Marieberg. Runt 10 000 personer kom till premiärdagen och i de tolv loppen spelades det för totalt 453 289:-. Det första loppet vanns Slugger körd av Nils Göthe. Vinnartiden 1.42,4 talar sitt tydliga språk att banan var tungsprungen, Slugger var ett varmblod. Premiärdagen kostade travprogrammet 50 öre. Premiäråret spelades det totalt för ca 5,3 miljoner kronor.

Året efter, 1955, kördes det 24 travdagar med totalt 240 lopp. 568 olika hästar startade, varav 410 varmblod och 158 kallblod. Totoomsättningen för 1955 uppgick till 8 061 438:-.
1957 utbröt en stor brandkatastrof då det så kallade Bondsätterstallet brann ner till grunden och 33 hästar brann inne. Hårt drabbade tränare var Olle och Knut Lindblom samt Bengt Rosenlund och Stig Wallander.


1960-talet:

1962 byggdes totohall med läktare och restaurang vilket gjorde Örebrotravet till en av dåtidens modernaste anläggningar inom travsporten. 1964 byggdes infart till entré och parkering i samarbete med Örebro kommun. 1968 färdigställdes två nya stallbyggnader samt installerades värmeanläggningar i två av de gamla stallen. Dessutom asfalterades delar av publikplats. 1969 installerades ny indikatoranläggning.


1970-talet:

1973 gjordes en tillbyggnad av sekretariatet så att tre nya rum kunde tas i bruk. Vidare gjordes en omläggning av bankroppen vilket resulterade i att banan blev en av Sveriges bäst doserade. 14 december 1974 kördes för första gången V65 på Örebrotravet. V65-omsättningen denna dag uppgick till 2 640 000:-. Under året byggdes två gäststallar med sammanlagt 44 boxar och dessutom skedde en tillbyggnad av stallcaféet där omklädningsrum och dusch iordninggjordes.

13 april 1978 avled travsällskapets tidigare ordförande Enoch Karlsson. Enoch var banchef åren 1948-1956 och ordförande i styrelsen 1957-1975. 1979 gjordes tillbyggnade av huvudläktaren vilket gav mer utrymme för restaurang, sekretariat, totohall samt nytt måldomartorn med pressrum.


1980-talet:

1983 installerades en ny banbelysning för 1,6 miljoner kronor. 1984 togs publikkameran i bruk vilket innebar att det var möjligt att få loppen inspelade på videokassett. 1986 färdigställdes rakbanan (kostnad 696 000:-). Dessutom slutförhandlades det med Örebro kommun och markägare om anläggande av motions- och skogsbana. 1988 skedde en tillbyggnad av stallcaféet samtidigt som antalet reklamskyltar kring banan ökades kraftigt. Samma år moderniserades högtalaranläggningen samt nya lokaler för provtagning ordnades. 1989 färdigställdes skogsbanan. Samma år återkom Carl-Erik Lindblom till Örebrotravet efter en sejour på Åby.


1990-talet:

2 november 1991 var det premiär för Breeders Crown-finaler och de första finalerna kördes på Axevalla. Carl-Erik Lindblom tränade vinnaren Miss Hambleton och Calle var själv trea med Quick Mercury. Totalt blev det 620 000:- inkör till stallet i ett enda lopp. 1996 gjordes en omfattande banomläggnign (för 1,2 miljoner kronor). Dessutom förbättrades underlaget i ca 50 hagar på stallområdet.


2000-talet:

2002 invigdes en ny indikatortavla på innerplan. Samma år proejkterades Restaurang Mållinjen. 2003 var första året för det nya storloppet Orebro Intn'l. 26 mars 2003 eldhärjades Lars Fribergs stall och sex av hans hästar brann inne. Med stor hjälp av kollegor, framför allt Mats Karlsson, startade Lars om på ny kula snart efter branden. I början av 2004 färdigställdes ett nytt stall med 32 boxar på platsen där det nedbrunna stallet funnits. 2005 iordningsställdes Najo Bar som invigdes 28 oktober. 2008 ändrades distanserna i autostart till 2100/1609 för att minska de inre spårens nackdel i starten.


2010-talet:

2010 fick restaurangen en ansiktslyftning med Tv-apparater på borden och nya stolar. 2012 var första året för Örebrotravets första egna insatslopp, Svampen Örebro, som körs för 2-åringar. 2012 byggdes ett av utestallen ut och förseddes med tak vilket gav 12 nya gästboxar. 2013 inleddes ett omfattande samarbete med Mantorp vilket innebar att Björn Andersson blev travbanechef på båda banorna. 2013 valdes Express Gaxe in i Travets Hall of Fame som Örebros första representant. 2014 togs helt ny bevakningskamerautrustning till måldomarnämnden i bruk. Tomas Larsson övertog Björn Anderssons tjänst under 2015. Samarbetet med Mantorp avslutades 2017 varpå Tomas Larsson slutade vid årsskiftet och Claes Broberg blev såväl plats- som sportchef. 2017 startades en utredning om eventuell flytt av travbanan till ett område angränsande till Kvinnerstaskolan. 


info@orebrotravet.se