Månadens Hästägare - Februari

Månadens hästägare i februari går till stall SEFREMA HB bestående av Magnus Jernemyr, pappa Sven Erik och broder Fredrik.


Stall SEFREMA HB äger för dagen fyra hästar (Choko Garline, Iron Ant, Marty Hill och Umani Face) som under februari gjorde fyra starter med resultat som etta, tvåa, femma och 60.100 kr intjänt.

Magnus har ägt hästar i ca 20 år och efter avslutad handbollskarriär för ca 2,5 år sedan flyttade han hem till Sverige.

Han började tillsammans med sambo Linda Sedström träna ett 15-20 tal hästar efter deras egen filosofi. Magnus har efterliknat sin kunskap vad beträffar grundträning han lärt sig från handbollen och de ser tillsammans till att hästarna får rätt kost och att hästarna blir tränade allt efter individen och att rätt foderstat efterlevs.

Vi från hästägarföreningen och Team Örebro gratulerar.

Publicerad torsdag 4 mars 2021. info@orebrotravet.se