Styrelsen Örebro travsällskap beslutade på senaste styrelsemötet att genomföra en breddsatsning som styrelsen anser är nödvändig för att försöka mildra den kostnadsökning som hästägare och aktiva är drabbade av.


Satsningen innebär att förstapriset höjs i alla Punkt 21-lopp, från 10 000 kr till 15 000 kr. Det läggs också pengar på att införa åtta priser i alla återstående lopp som körs under 2023 och förstapriset höjs från 25 000 kr till 30 000 kr i så många lopp som möjligt. för

-  Den här satsningen känns väldigt bra att kunna genomföra. Det är viktigt att arbeta för att så många som möjligt kan stanna kvar och vara verksamma i vår sport under dessa dyrtider och förhoppningsvis kan detta bidra något till att fler kan satsa vidare mot framtiden, säger Fredrik Askhem, ordförande i Örebro travsällskap.

- Vi har i positiv anda fört diskussioner med ledningen för travet om vad som går att göra lokalt som skulle gynna våra medlemmar. Vi ser mycket positivt på att man nu höjer prispengarna och breddar prisskalorna i många lopp i vardagstravet då många hästägare har det tufft på grund av stora kostnadsökningar säger Magnus Östlund ordförande i hästägarföreningen.

Justeringarna i prisbudgeten kommer genomföras omgående så dem nya förutsättningarna är redan på plats.

Publicerad torsdag 9 mars 2023. info@orebrotravet.se