Segerbilder från den 27 oktober


Lopp 1 THE SECRET och Kenneth L T Nilsson


Lopp 2 GODDESS AVENUE och Emma Smedeby

Lopp 3 KARLS HELGE och Micael Stjernström


Lopp 4 CENTEROFTIME W.F. och Kerstin Hell


Lopp 5 HENESSI HILL och Svante Ericsson


Lopp 5 TONIQUE och Carl-Erik Lindblom


Loppp 6 EXPRESS LIME och Benny Danielsson


Lopp 7 B.T.'S VENCOR och Juhani Partanen


Lopp 8 HANDS DOWN och Markus Hamberg


Lopp 9 BALZANO DA QUATTRO och Rolf Odén


Lopp 10 CALLIE VINGBOONS och Tobias Modig

Publicerad fredag 28 oktober 2022. info@orebrotravet.se