Info Örebrotravet:

Söndag 30/10 är rakbanan/skogslingan stängd pga dikesrensning. Rundbanan kommer vara öppen (utan underhåll).

Vinterjouren börjar vecka 45.


 

 

Publicerad måndag 24 oktober 2022. info@orebrotravet.se