Registrera din anläggning hos Jordbruksverket

Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla inom EU för dig som har en anläggning för häst. Innan dess behöver du som driver anläggningen registrera den hos Jordbruksverket. Den som transporterar hästar behöver också se över sina skyldigheter innan samma datum.


Syftet med de nya EU-gemensamma reglerna är att säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar. Fler delar av lagen kommer på plats allt eftersom, men börja redan nu med att registrera din anläggning och se över dina skyldigheter som transportör.

Registrera anläggning

Du som gör något av följande ska registrera din anläggning:

  • Driver anläggning/-ar där hästar hålls, oavsett antal hästar (t ex ett stall, en fastighet eller ett bete).
  • Driver anläggning/-ar som hanterar avelsmaterial, det vill säga om du i någon form hanterar sperma, ägg eller embryon.

Är ni flera som delar på en anläggning ska en person utses till "aktör" och ansvara för att registrera anläggningen och samtliga hästar där.

Travbanor/verksamhet på travbanor: travbanor ansvarar för att registrera de delar av anläggningen som de själva bedriver verksamhet i (t ex travskola, gäststallar och övriga stall utan permanent verksamhet). Travtränare/hyresgäst på travbanan som driver egen rörelse ansvarar för registrering av just den anläggningen.

Observera! Om du inte registrerar din anläggning och håller uppgifterna aktuella bryter du mot EU-förordningen och riskerar påföljder. Du får bland annat inte förflytta dina hästar eller ditt avelsmaterial. Ingen får heller ta emot djur eller avelsmaterial från din anläggning.

Läs mer och registrera här.

Registrera transportör och ansök om transportörstillstånd

Du som transporterar hästar (både inom Sverige och till/från andra länder) behöver se över om du måste registrera dig som transportör och/eller ansöka om transportörstillstånd.

Läs mer och registrera här.

Pågående arbete

Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram de svenska föreskrifter som ska komplettera AHL. Allt är inte klart men Jordbruksverkets webbplats uppdateras regelbundet fram tills att de nya reglerna är klara.

Vill du veta mer?

Jordbruksverkets webbutbildning.

Jordbruksverkets samlade information om AHL när det kommer till hästar.

Frågor

Frågor om den nya lagen och registreringar besvaras av Jordbruksverket på:
Telefon: 0771–223 223
E-post: kundtjanst@jordbruksverket.se


Om din häst saknas i databasen vid anläggningsregistreringen hos Jordbruksverket, kontakta Svensk Travsports kundtjänst:
Telefon: 08-475 27 00
E-post: kundtjanst@travsport.se

Publicerad tisdag 23 mars 2021. info@orebrotravet.se