Skogsslingan & Rakbanan stängda tills vidare...

Tyvärr drabbas vi av att en kommersiell byggnation i Törsjö inte har dimensionerat sin vattenavrinning korrekt och stoppar upp hela vattensystemet.


Våra diken kan inte klara av den mängd vatten som nu kommer. Vi har klagat hos Kommunen och kommer följa upp detta då det inte är acceptabelt.

Vi förlorar inte bara träningstid för våra aktiva utan även dyrt material och söker kräva de ansvariga på ersättning. Fortsättning följer...

Vi beklagar det inträffade, inte för vi rår över vädret eller kan råda över vad misstag andra gör men det är inte kul när det drabbar oss alla på Örebrotravet.

Nu hoppas vi att väderprognosen stämmer med riktigt fint väder from lördag...

Publicerad onsdag 26 maj 2021. info@orebrotravet.se