Provloppen på onsdagar!

Hej alla aktiva! Nu drar provloppen igång "på riktigt" igen efter sommaren.


Välkommen att köra provlopp hos oss!

Vi kör våra provlopp varje onsdag och man måste anmäla sig till Sportkontoret innan kl.10,30 dagen före.

Tränarföreningen har beslutat att följande provlopp körs om det anmäls minst tre hästar * (lopp delas vid behov):

Lopp 1, kl 9:45    Fri fart, 1609m autostart. (*körs redan vid en anmäld)

Lopp 2, kl 10:05  Fri fart. 2140m voltstart.

Lopp 3, kl 10:25  Fri fart för hästar med max 40.000 kr insprunget. 2140m voltstart.

Lopp 4, kl 10:45  1,24-tempo, 2140m voltstart.

Lopp 5, kl 11:05  1,26 tempo för ostartade och 2-åringar. 2140m voltstart.

Lopp 6, kl 11:25  1,35-1,40 tempo för 2-åringar och kallblod. 2140m voltstart.

 

OBS! Montéhästar får endast vara med i lopp med fri fart.

Det är av yttersta vikt att idealtiden efterföljs. Tränarföreningen har beslutat att böter kan delas ut om så inte är fallet; 100kr per sekund som körs för fort (jämfört med kilometertiden). Får man böter två veckor i rad, blir man avstängd i två veckor.

För att häst ska få deltaga i provlopp krävs:

att        serviceavtal tecknats med Örebrotravet eller Fornaboda

att        den som ej tecknat serviceavtal erlägger 150 kr per start

            (debiteras tränaren genom ST´s avräkning)

att        häst är försedd med tilldelad vojlock

 

Tränarföreningen kommer löpande utvärdera om designen av och antalet provlopp är det optimala.

 

Tack för att ni kör provlopp hos oss och lycka till!

Publicerad onsdag 25 augusti 2021. info@orebrotravet.se