14 juli, 2022

Juliloppet

Kvällstrav torsdag 14 juli med Juliloppet, första start 18.20