Uakari-PKm181117

På hemsidan har funnits en rubrik som heter "Ledningen informerar" ( finns under "Om oss" på hemsidan).Tyvärr glömdes den bort och det lades endast sporadiskt ut information.

 Nu har styrelsen beslutat om en nystart och information skall läggas ut efter varje styrelsemöte. Informationen är uppdaterad efter kvällens styrelsemöte.